Fordítás - Segítő kérdések fantasy világ építéséhez - I. A világA cikksorozat nulladik részében egy kedvcsinálónak szánt tartalomjegyzéket láthattatok, melyről azt ígértem, hamarosan átgondolandó kérdésekkel egészülnek ki az egyes pontjai. Ez itt a második témakör első négy része. A bejegyzést később frissítem az utolsó résszel, amiről írok majd posztot a facebook oldalon.

I. A világ

1. Alapok

Mások a fizikai és a természeti törvények ebben a világban, vagy ugyanolyanok, mint a való életben? 

Hogyan illeszkedik ebbe a mágia? És a mágikus lények?

Úgy általánosságban ez egy földszerű világ? 

Vagy egy “alternatív Föld”?

Van több különféle emberi faj? 

Illetve vannak-e nem-emberek is, például elfek vagy törpék?  

Hogy viszonyul ezen világ kulturális és etnikai sokfélesége a valós világhoz?

Mennyi ideje élnek emberek ezen a világon? 

Itt fejlődtek ki, vagy valahonnan máshonnan vándoroltak be?

Hány ember él ebben az országban?

Hogy viszonyul ez a világ teljes népességéhez?

Mi tekinthető kisvárosnak / nagyvárosnak / központi városnak a lakosok számában kifejezve?

Mi a mágikus erő forrása: az istenek, a világ “manája” (mint Larry Niven “Warlock” történeteiben), az emberek akaratereje vagy a mágiahasználó életenergiája? Vagy valami egészen más?

A mágia egy kimeríthetetlen erőforrás?Ha a mágiahasználónak saját akaraterejéből, életerejéből vagy józanságából pótolja ezt a varázserőt, milyen hosszútávú hatásai lesznek az egészségére és/vagy stabilitására?

A különböző fajok más-más forrásból nyerik a varázserejüket, vagy mindenki ugyanazt használja?


2. Alternatív Föld

Vannak nem emberi lakosok is ezen a bolygón (pl. elfek, törpék, földönkívüliek)? 

Ha igen, milyen számban? 

Mennyire nyíltan vannak jelen? 

Milyen területeken élnek (pl. a törpék hegyekben vagy barlangokban, az elfek az erdőkben, stb.)? 

Hogy viszonyul a történelem és a kultúra ezen az alternatív Földön a valódihoz? 

Miért van ez a hasonlóság vagy épp eltérés?

Volt egy bizonyos pont a történelemben, amikor ennek a világnak a folyása levált a miénkről (pl. Napóleon nyert Waterloo-nál)? 

Ha igen, mi volt az? Milyen régen történt? 

Ennek következtében mennyire változott meg a történelem, és mennyire fog a jövőben? 

Ennek a történelmi törésnek a mágia volt az oka, vagy épp ez a változás tette lehetővé a mágia használatát?

Ha nincs egy konkrét elágazási pont, akkor mi a különbség eközött az elképzelt világ és a valódi között? 

Mennyire látványos ez a mindennapi életben? 

Ha létezik mágia, de a történelem többé-kevésbé ugyanaz, miért nem volt rá hatással? 

Ha a mágia működik, elfek léteznek, stb., de az emberek többsége nem tud erről, hogyan és miért maradhatott ez titokban?

Ha a mágia létezése köztudott, melyik történelmi események változtak meg, és melyek maradtak változatlanok? 

Hogyan reagáltak a vallási szervezetek? A kormányok? A hétköznapi emberek? 

Milyen törvények és/vagy foglalkozások változtak? 

Milyen hatással lesznek ezek a általános és speciális különbségek a szociális kérdésekre? 


3. Nem földi jellegű világ

Miben különbözik fizikailag ez a világ a Földtől? 

Ugyanolyanok a méretek (egyforma sűrűség, egyforma gravitáció), ugyanolyan a szárazföld és a víz aránya, ugyanolyan a légkör, stb.? 

Esetleg több napja vagy holdja van? Gyűrűi? 

Vannak látványos csillagképek, üstökösök, stb., amik éjszaka vagy épp nappal láthatók?

Vannak nem-emberi lakosai a bolygónak (elfek, törpék, űrlények)? 

Ha igen, mekkora számban? 

Milyen nyíltan vannak jelen? 

Melyik területeket vették birtokukba?

Hogyan helyezkednek el a földrészek? 

Ha több nap vagy hold van, hogyan befolyásolja ez a szeleket, az árapályt, és úgy általában az időjárást?

Mennyi szárazföldje van, és ebből mennyi lakható?

A tengelyi dőlése és a bolygó pályája ugyanolyan - azaz, a világnak ugyanolyanok az évszakai, és ugyanannyi ideig tart egy éve, mint a Földnek?


4. Világtörténelem

Milyen régről vannak feljegyzések vagy történetek történelmi eseményekről? 

Mennyire széles körben ismertek ezek a történetek?

Hisz az átlagember ezekben a régi mesékben vagy épp elutasít olyanokat, amik a valóságon alapulnak (pl. Trója)?

Mióta élnek emberek ezen a világon? 

Az evolúció során alakultak ki, istenek teremtették őket vagy valahonnan máshonnan vándoroltak ide? 

Ha vannak nem emberi lények is, körülbelül mennyi ideje vannak itt és honnan származnak?

Mennyire hasonlít a történelem és a kultúra ezen az alternatív Földön a valós történelemre és kultúrára? 

Miért van ez a hasonlóság/különbözőség?

Hol kezdődött a civilizáció? 

Milyen irányokba terjedt szét? 

Hogyan hatott a civilizáció fejlődésére a mágia jelenléte? 

A nem emberi fajok megjelenésére, ha vannak ilyenek? 

Események vagy az istenek közvetlen beavatkozása?

Hagyományosan melyik népek, városok, fajok harcoltak, szövetkeztek, kereskedtek vagy épp versengtek egymással? 

Hol vannak még mindig komoly érzelmi hatásai a régi eseményeknek?

Melyik népek, városok, fajok közt volt konfliktus a közelmúltban? 

Miért? 

Mikor és miért tört ki a legutóbbi háború? 

Ki nyert?

Melyik népet, stb. tartják (számítanak?) a legcivilizáltabbnak? 

Melyek a technológiailag legfejlettebbek? 

Kik a legfejlettebbek mágiailag? 

És kik a legkevésbé? 

Miért?

Van-e egy egységes, általánosan elfogadott naptár (beleértve az idő mérését is) vagy a városok, népek, fajok különbözőt használnak?

Hány nyelv létezik? 

Melyek között van kapcsolat (pl. újlatin nyelvek ) és miért? 

Mely nyelvek kölcsönöztek szavakat vagy mondásokat más nyelvekből? 

Melyiket beszélik valószínűleg a legszélesebb körben?

Van-e egy egyfajta “kereskedelmi nyelv”, ami megkönnyíti az olyan országok közti érintkezést, kereskedelmet, amik nem ugyanazt a nyelvet beszélik? 

Van-e olyan “egyetemi nyelv”, amit a művelt vagy nemes emberek beszélnek, amilyen a latin volt a középkorban? 


Forrás: http://www.pcwrede.com/fantasy-worldbuilding-questions-the-world/#1Basics 


Share:

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése